Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Sản phẩm -> DP-6390

Máy nén khí-s tr giúp ca airless phun sơn bm (piston) & Airless sơn phun kt hp b

* 'Ap t l: 45:1
* Áp lực làm việc tối đa: 270bar / 3900psi
* Max.Béc phun sơn kích thc: 0,023 "
* Sn Phan Phi / lu lng cht lng: 12.7L/min (3.2gallon / min)
* Hòa khong khí máy nén áp lc / áp lc du vào khong khí: 0.3-0.6Mpa (3-6kgs/cm2, 3-6bar)
* Cylinder, dng kính: 254mm
* Stroke: 127mm
* D dài ca các áp lc cao hose: Dia.10mm 5M, Dia.8mm 10M, Dia.6mm 3M
* GW: 102KGS; NW: 80KGS
* Meas. 72 * 62 * 123cm


* 'Ap t l: 32:1
* Áp lực làm việc tối đa: 220bar / 3200psi
* Max.Béc phun sơn kích thc: 0,023 "
* Sn Phan Phi / lu lng cht lng: 8L/min (2gallon / min)
* Hòa khong khí máy nén áp lc / áp lc du vào khong khí: 0.3-0.7Mpa (3-7kgs/cm2, 3-7bar)
* GW: 60kgs, NW: 42kgs

* 'Ap t l: 63:1
* Áp lực làm việc tối đa: 378bar/5500psi
* Max.Béc phun sơn kích thc: 0,025 "
* Sn Phan Phi / lu lng cht lng: 10L/min (2.6 gallon / min)
* Hòa khong khí máy nén áp lc / áp lc du vào khong khí: 0.3-0.6Mpa (3-6kgs/cm2, 3-6bar)
* GW: 95kgs, NW: 75kgs

* 'Ap t l: 73:1
* Áp lực làm việc tối đa: 510bar/7400psi
* Max.Béc phun sơn kích thc: 0,025 "
* Sn Phan Phi / lu lng cht lng: 18L/min (4.5gallon / min)
* Hòa khong khí máy nén áp lc / áp lc du vào khong khí: 0.3-0.7Mpa (3-7kgs/cm2, 3-7bar)
* GW: 105kgs; NW: 82kgs

Fluid Pressure Ratio

45:1

63:1

73:1

Phan phi (ti da cong sut)

12,7

10

18

L / phút

Theo chu k`y gallon

15

19

20

chu k`y

Theo chu k`y lít

4

5

5

chu k`y

Max. D ngh phun sơn bm Speed

50

50

93

chu k`y mi phút

Dua xe khong khí hiu qu Diameter

254

254

270

mm

Cú dánh

127

127

127

mm

App. Hòa khong khí tiêu th ti 5bar

1.200

1.200

1.600

L / phút

Phm vi hot dng khong khí áp

3-6

3-6

3-7

quy bar

Ting n Cp bc

95

95

84

dB

'Ap lc ti da Discharge

270

378

510

quy bar

Air Inlet

3 / 4

3 / 4

3 / 4

inch

Fluid Outlet

1

3 / 4

1

inch


* Ma nhim v thit k và sn airless phun sơn bm sprayer cho ngi dùng chuyên nghip và cho nhiu ng dng cong nghip ..
* Dc trang b reciprocating piston phun sơn bm, Suction Diện thoi, phun sơn bm gi, áp lc cao, sơn súng vi b lc, áp lc cao, Vòi, Lubricating oil, wrench dt, và khác mt cách d dàng-hng linh kin ph tùng sa cha.
* Thích hp cho tt c các loi sealers, topcoats, primers và wiping stains, cht rn topcoats, colorant, varnish, lacker, trong phng tin truyn thong dn cao viscosity, chng corrosive, Chlorinated Cao su sn, sn epoxy, phng tin truyn thong d etc.For ln trong nhà / ngoài tri tng sn, anticorrosive d án, trang trí, xay dng, dng, cu, woodworking, fabrication tm kim loi, máy móc thit b chung vv

Airless sn súng vi 621 # (0,021 ") airless Béc phun sơn.

'Ap lc cao, sn airless hose Dia.10mm 5M dài, Dia.8mm 10M, & Dia.6mm 3M.

Ph kin, airless linh kin ph tùng sa cha.

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com