Airless sơn phun, Airless Súng phun sơn, Airless thit b, sn máy, máy phun sơn bm Airless

English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Thong tin doanh nghip

Dino-power quyn lc chuyên mon và các nhà cung cp cho các nhà sn xut thit b airless và sơn súng sn airless kit, airless sn thit b / máy sn kit dó bao gm c vic phun sơn bm airless, airless spray gun, airless Máy phun sơn vi Béc phun sơn, hose áp lc cao, m rng quy bar, Lubricating du , wrench, và các ph tùng thay th, cho tt c các loi ln, khu vc sn phun cong vic nh: nong, xay dng và xay dng, tm kim loi fabrication, nói chung máy móc, thng mi, tng, xay dng, dng, cu, nhà máy, khu dan c, thng mi, cong nghip interiors exteriors và trang trí, decks và hàng rào, vv anticorrosive d án vi tt c các loi primers, basecoats topcoats, Latex, paints, emulsions, du trên c s & nc da trên Ao Chng, enamels, mastics, cao su chlorinated sn, sn epoxy, vv trong thp, trung và cao viscosity.
Chúng toi có dy d các h thng phun sơn bm airless dó bao gm c vic phun sơn bm Diện airless & pneumatic / khong khí-s tr giúp ca máy nén, máy phun sơn bm diaphragm & phun sơn Bơm piston airless, airless sơn súng mo, b lc, airless hose, trong, Wagner, Titan, Magnum, Campbell Hausfeld, Wiwa, , Larius, Sagola, Asturo, Kremlin, Accuspray, Spraytech, và SATA hvlp loi nguy c trong ngun cp d liu và suction ngun cp d liu, Diện sn con lan vv loi có th dáp ng yêu cu ca bn khác nhau cho các loi cong vic ca ha si ..... Hin nay chúng toi dang bán hàng cho Pháp, Dc, Y , Ba Lan, Nga, Dan Mch, Anh, B, Netherland, Ai-len, Tay Ban Nha, B Dào Nha, Th Nhi Ky, Ru-ma-ni, U-crai-na, n D, Thái Lan, 'Uc, Nam Phi, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Brazil, Mê-hi-co .... nhiu nhiu quc gia. Liên lc vi chúng toi ngay bay gi hay nht ca chúng toi cho giá c.

airless sn

Hi dáp| Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap URLlist sitemap RSS
Ningbo Dino-power Machinery Co , Ltd. All Right Reserved
Da ch: s 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, Trung Quc Diện Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com