Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Sản phẩm-> DP-6152

DP-6152 Máy phun sơn gun kit

[Trc]
Diện sơn phun

* 110V/60HZ hoc 220V/50Hz
* 600W
* Làm vic áp lc: 3-4bar
* Air intake: 1300L/min
* Min phí vòng tc d: 12000RPM
* Spray gun b cong sut: 800ml
* Hose dài: 1.5M
* Béc phun sơn, dng kính: 1.0mm
* Net Weight: 3KGS
* D s dng, hiu qu cao
* cong ln vi nhiu loi Ao Chng.
* Nó có th dc s dng cho tt c các loi sn, trên tt c các loi nguyên vt liu, ly tng cho các ngành cong nghip, woodworking, ng dng cong nghip, hàng rào, ngi s dng ti nhà vv
* Kit bao gm 800cc ly sơn súng, linh dng, khong khí 1.5M hose, dng Béc phun sơn,
* Màu sc hp gói. 4sets/CTN
* Meas. 50,5 * 29,5 * 56.5cm

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com