Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Sản phẩm-> DP-6151

DP-6151 Diện sn roller

[Trc] [Béc phun sơn]
Diện sn roller

* 230V, 50Hz hoc 110V, 60Hz
* Cúp: 4 lít, 5 L
* 3.5m hose
* 22cm roller che
* Sn t dng cho các ngun cp d liu nhanh chóng sn.
* Spatter shield d ngan chn drips
* Lên vòi nc sch cho các b chuyn di nhanh chóng hose clean-up.
* 35.6cm m rng quy bar gia tang cao, vic làm cho trang web.

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com