Airless Máy phun sơn
English
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Thùng chứa sơn
Điện HVLP sơn phun
Airless các bộ phận cho Máy phun sơn
Sản phẩm-> DP-6150

DP-6150 Diện HVLP kit sơn súng sn

[Béc phun sơn]
Diện dt sơn súng

* 110V/60HZ hoc 220V/50Hz
* 450W
* Làm vic: t 2 dn 5bar
* Air intake: 1500L/min
* Min phí vòng tc d: 12000RPM
* Hose dài: 1.5M
* Spray gun b cong sut: 1L
* Net Weight: 3.3KGS
* Khi lng cao thp áp thit k làm cho kinh t sn
Vi ít overspray
* D s dng, hiu qu cao
* cong ln vi nhiu loi Ao Chng.
* Turbine này là ly tng cho vic phun ánh sáng viscosity Ao Chng nh Sn mài, Stains, Xóa, Shellacs, Varnishes
* Nó có th dc s dng cho tt c các loi sn, trên tt c các loi nguyên vt liu, ly tng cho các ngành cong nghip tanning, woodworking, ng dng cong nghip vv
* Kit bao gm 1 lít ly sơn súng, linh dng, khong khí 1.5M hose, dng Béc phun sơn, viscosity tách, inflating b chuyn di và vai strap
* Màu sc hp gói

6152 electric hvlp sprayer

DP-001 Electric hvlp Máy phun sơn/ paint zoom 450w 600w 800w , 800ml tank, 1.0 1.8 2.5mm Béc phun sơn

Download manual for DP6152

 

electric paint roller for wall latex rolling

DP-6151 Electric paint roller for wall latex rolling 45w 3000rpm, 450ml/min, 3.8m hose with 2pcs 45mm extension Alu.poles. Max.4.5m pumping height.

 

DP002 new hvlp electric spray gun kit

DP002 New electric hvlp paint spray gun kit 600w, 30000rpm, 2.5mm Béc phun sơn, 800ml tank, 1.5m tube.

 

DP003 electric hvlp painting gun kit

DP003 Electric hvlp painting gun kit, 600w, 30000rpm, 2.5mm Béc phun sơn, 800ml tank

 

 

paint zoom pz001

PZ001 Paint Zoom / Electric hvlp Máy phun sơn kit, 650w 800ml tank, 1.5m hose length, 32000rpm, Light weight:2kgs

This is the paint zoom as seen in TV programs, you can paint 10 to 15 square meters in 10 minutes, it's not ideal for big size painting jobs, but it must be the perfect one for your home / garden / fence / framing / window / door / wall painting jobs. The power consumption is 650w, and atomizing output is 105w, low power consumption and low noise, The Cup capacity is 800ml, and with 1.5 meters black hose. The maximum paint viscosity is 130 DIN-sec.

The full kit of the paint zoom include the whole set, hose, carrying strap, viscosity measuring cup, spray gun with 2.5mm Béc phun sơn size, 800ml painting cup, and one cleaning clip. in color box package.

This new spray system use advanced easy-to-spray technology, very comfortable grip and perfect spraying, ideal for home users. Save the paint by regulating the amount of paint to be sprayed. It could be applicated with Vertical / Horizontal and circular jet three spraying types. The kit can be used to spray paint, lacquer, and varnish etc. can be used for painting the wall, wood, cement, stucco, on rough or smooth surface, indoor or outdoor furniture / walls

 

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: dpairless@gmail.com / sales@airlesspaintsprayer-pump.com