Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Giới thiệu

Dino-là quyn lc chuyên mon và các nhà cung cp cho các nhà sn xut thit b airless và sơn súng sn kit, thit b sn airless / sn kit dó bao gm c vic phun sơn bm airless, airless sơn súng, áp lc cao, hose, m rng quy bar, Lubricating oil, wrench, và các ph tùng thay th, cho tt c các loi sn cong vic nh: nong, xay dng và xay dng, tm kim loi fabrication, nói chung máy móc, thng mi, tng, xay dng, dng, cu, nhà máy, khu dan c, thng mi, cong nghip interiors và trang trí exteriors, decks và hàng rào, anticorrosive d án vv vi tt c các loi primers, basecoats topcoats, Latex, paints, emulsions, du trên c s & nc da trên Ao Chng, enamels, mastics, cao su chlorinated sn, sn epoxy, vv trong thp, trung và cao viscosity.
Chúng toi có dy d các airless phun sơn bm dó bao gm c vic phun sơn bm Diện airless & pneumatic s tr giúp ca khong khí, máy phun sơn bm diaphragm & phun sơn Bơm piston airless, airless sơn súng mo, b lc, airless hose, trong, Wagner, Titan, Magnum, Campbell Hausfeld, Wiwa , vv Spraytech loi có th dáp ng yêu cu ca bn cho các loi sn cong vic. CE và cp giy chng nhn là có sn.
Chúng s dc hoàn ho cho sn nhà thu chuyên nghip, ha s~i, nhà v tranh, phòng, trang trí, và các d án ln nh: nhà máy, cu, dng vv ca nó, bi vì cao hiu qu và tit kim chi phí ca bn.
Hin ti chúng toi dang bán hàng cho Pháp, Dc, 'Y, Ba Lan, Nga, Dan Mch, Anh, B, Netherland, Ao, Ai-len, Tay Ban Nha, B Dào Nha, Hy Lp, Th Nh~i K`y, Rumani, Ukraina, Canada, n D, Thái Lan, Nht Bn, Hàn Quc, 'Uc, Nam Phi, E-cu-a-do, Pê-ru, Colombia, Chile, Argentina, Brazil, Mê-hi-co .... nhiu nhiu countries.Contact h vi chúng toi ngay bay gi d bit thêm chi tit!

airless equipment testing device

testing for all the machines before shipped out.


airless factory
Our new factory

Application of our airless Máy phun sơn:

wall painting House / building decoration, indoor Ngoài trời bức tường sơn

container painting Paint the container

metal structure painting Metal structure painting

roof painting Color tile roof painting

pipe painting Pipeline painting

machinery painting For the big Machinery

ship yard vessel painting Ship yard / vessel painting

wind power generator painting For wind-power-generator equipments

bridge road anti-corrosive painting For bridge / road anti-corrosive painting

furniture painting For furniture fine finish

industrial painting Industrial / commericial painting

anti-corrosive epoxy painting Anticorrosive eproxy painting

 


FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com