Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Ph tùng / ph kin
airless lc

DP-637F
trong-b lc cho các dòng Airless sơn súng

tip gasket cho airless nozzle

DP-637G
Miếng đệm cho béc sơn (móng ngựa)

bo v an toàn cho airless

DP-637S
Đầu chụp súng phun sơn

airless tip

DP-637T
Airless Béc phun sơn

high pressure painting hose

DP-637H
High pressure hose for airless painting equipment, PA11 inner tube + double layer fibre braided + polyurethane outside. we have the size of 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" Working pressure of 220bar, bursting pressure is 880bar.

airless extension poles

DP-637LT
Long tube, extension pole, for airless paint equipment. Thick aluminum tube with 7/8", 11/16" in/out thread size. We have the length from 15cm 30cm 50cm 75cm 100cm 150cm to 200cm.

paint roller for airless

DP-637PR
2M Paint roller for airless paint sprayer machines.

airless tips

DP-637SP DP-637SG
Swivel free connector for airless spray guns.

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com