Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Sản phẩm-> Airless Súng phun sơn-> DP-6370 / DP-6371 / DP-6372

DP-6370 Airless sơn phun, Airless Súng phun sơn

[NEXT]
airless paint sprayer Wagner

Max.operating áp lc: 270bar (27Mpa)
Inlet thread: M16 x 1,5 hoc NPSM & PT 1 / 4 "
Outlet bai: 7/8" & 11/16
Max.temperature ca phun m vt liu: 43
Dc s cho phép nhit d: 5 - 40
Max.sound d: 80dB (A)
Net weight: 0.6kg

Béc phun sơn size: 0.011" 0.013" 0.015", 0.017", 0.019"  0.021" 0.023" 0.025"
211 / 213 / 215 / 217 / 219 (spraying width = 4" )
311 / 313 /315 / 317 / 319 / 321 (spraying width = 6 " )
411 / 413 / 415 / 417 / 419 / 421 (spraying width = 8 " )
513 / 515 / 517 / 519 / 521 / 523 / 525 / 527 (spraying width = 10 " )
613 / 615 / 617 / 619 / 621 / 623 / 625 / 627 / 629 / 631 / 633 (spraying width = 12 " )

 

 

Related products:

 airless paint gun DP-6376 type airless spray gun

wagner type airless painting pistol DP-6371 Wagner type airless máy phun sơn gun

airless paint guns pistols DP-6372 Airless spray gun / painting pistol

airless spray guns DP-6373 Airless spray guns

 airless sprayer tools DP-6375 type airless máy phun sơn gun

high pressure airless spray gun 500bar DP-6377 High pressure 500bar airless spray gun

 airless sprayer for pneumatic airless equipment DP-6378 High pressure airless painting gun for pneumatic paint equipment (max.pressure 500bar).

paint roller for airless paint equipment DP-637PR paint roller for airless paint equipment

airless filter green white red yellow DP-637F Airless filter in Green (30mesh) / white (60 or 80 mesh) / yellow (100mesh) and red (150 or 180mesh)

airless tips to fit Wagner Airlessco Titan guns DP-637T Airless Béc phun sơns made of Carbide of Tungsten

safety base for airless spray gun DP-637S Safety guard / Béc phun sơn base

 

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com