English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn

 

FOLLOW US:


Sản phẩm-> DP-6830 chuyên nghip phun sơn Airless trong Wagner loi

DP-6830 airless hoành phun sơn bm & Airless sơn súng thit lp, vành dai dia, cho 1 sơn súng, wagner loi.

DP-6835 airless hoành phun sơn bm & 2 Airless sơn súng combo kit, dai, cho 2 sơn súng.

wagner 2hp loi phun sơn bm phun sơn Airless b trong c hoành loi

* Diện áp / Tn s :220-240V / 50Hz, 220v/60hz, hoc 110V / 60Hz
* Cm ng Motor: 2HP 1500W AC
* Áp lực làm việc tối đa: 250bar / 3650psi
* Béc phun sơn kích thc: 0,013, 0,015, 0,017, 0,019, 0,021, 0,023, 0,025 "(513.515.517.519, 521, 523, 525 khong co gio mo)
* Max. airless Béc phun sơn kích thc cho DP6830: 0,025 "(525 airless Béc phun sơn)
* Max. airless Béc phun sơn kích thc cho DP6835: 0,029 "(529 airless Béc phun sơn)
* Lưu lượng tại ca DP6830: min / 3,0 L
* Lưu lượng tại ca DP6835: min / 3,5 L
* Di vi Paint d nht: trung bình dn d nht cao, ít hn 125s
* Chiu dài ca ng áp lc cao trong gói phn mm: 15M
* Chiu dài ti da ca vòi: 60 mét
* 'Ap sut làm vic cho ng: 250bar
* Burst áp lc cho vòi: 800bar
* DP6830 trng lng: GW: 33KGS; NW: 30KGS
* DP6835 trng lng: GW: 36KGS; NW: 33KGS
* Carton kích thc: 64x56x75cm

* Mi thit k hng vành dai phun sơn Airless trong Wagner loi, vi sn lng Diện nang mnh m hn, và giao hàng sn nhiu hn na.
* Dính kèm vi bao nha bên ngoài d bo v dng c mt khu vc làm vic tt, vi tui th dài hn, và ting n thp hn.
* Xung thp cho kt qu tt hn phun
* Chi phí bo trì thp.
* Dính kèm vi gage áp lc di vi áp lc diu chnh d dàng
* C hai loi thng dng hay nm ngang có sn cho máy này.
* C hai loi siphon, và loi thc an hp dn có sn.
* Dc trang b vi mt pha 2hp cm ng khong chi than dng c, máy phun sơn bơm màng, phun áp sut cao vi khu súng trong dòng lc, mui phun có th thay th, ng áp lc cao 15M, du boi trn, b chìa khoá, và d dàng-chia các b phn khác tùng cho sa cha.
DP6835 kit bao gm hai khu Airless sơn súng, hai ng vào bên trong.
* Thích hp cho nhiu loi colorant, véc ni, dau sn, trung bình dn cao d nht cao su trên nc sn, và mt s sn du trên, mi, men, dng nc, colorant, vt bn, acrylic, nhu tng, du bóng, sn sàn nhà, và mt s sn chng an mòn vv
* Di vi trung vi kích thc ln trong nhà / ngoài tri tng hi ha, trang trí, xay dng, xay dng, vv
* 1 nam bo hành gii hn cho thit k này khong co gio wagner chuyên nghip máy phun.

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Liên kt | Blog | S d website
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: s 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Ngan Chau, Ninh Ba, Trung Quc DT: +86-574-88278841 / 88.278.851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: dpairless@gmail.com / sales@airlesspaintsprayer-pump.com