English
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Thùng chứa sơn
Điện HVLP sơn phun
Airless các bộ phận cho Máy phun sơn

 


Sản phẩm-> DP-6825 chuyên nghip phun sơn Airless

DP-6825 airless hoành phun sơn bm & Airless sơn súng thit lp, vành dai , cho ngi dùng chuyên nghip. dia

1.5HP khong co gio sn thit b phun sơn bm phun sơn Airless, vành dai diu khin, áp lc cao 250bar

* Diện áp / Tn s :220-240V / 50Hz, 220v/60hz, hoc 110V / 60Hz
* Cm ng Motor: 1.5HP 1100W
* Áp lực làm việc tối đa: 250bar / 3650psi
* Béc phun sơn kích thc: 0,013, 0,015, 0,017, 0,019, 0,021 "(513.515.517.519, 521 Béc phun sơn)
* Max. airless Béc phun sơn kích thc: 0,021 "(521 airless Béc phun sơn)
* Lưu lượng tại: 2,5 L / phút
* Di vi Paint d nht: d nht trung bình, ít hn 120s
* Chiu dài ca ng áp lc cao trong gói phn mm: 15M
* Chiu dài ti da ca vòi: 60 mét
* 'Ap sut làm vic cho ng: 250bar
* Burst áp lc cho vòi: 800bar
* GW: 33.5KGS; NW: 31.5KGS
* Carton kích thc: 34x57x52cm

* Mi thit k hng vành dai phun sơn Airless, cho sn lng Diện mnh hn, và giao hàng sn hn, vi tui th dài hn, và ting n thp hn.
* Xung thp cho kt qu tt hn phun
* Chi phí bo trì thp.
* Dính kèm vi gage áp lc di vi áp lc diu chnh d dàng
* C hai tay xách tay mang theo loi, và loi hàng có sn.
* Dc trang b vi mt pha 1.5HP cm ng khong chi than dng c, máy phun sơn bơm màng, phun áp sut cao vi khu súng trong dòng lc, mui phun có th thay th, ng áp lc cao 15M, du boi trn, b chìa khoá, và d dàng-chia các b phn khác tùng cho sa cha .
* Thích hp cho nhiu loi colorant, véc ni, dau sn, trung bình dn cao d nht cao su trên nc sn, và mt s sn du trên, mi, men, dng nc, colorant, vt bn, acrylic, nhu tng, du bóng, sn sàn nhà, và mt s sn chng an mòn vv Di vi trung vi kích thc ln trong nhà / ngoài tri tng hi ha, trang trí, xay dng, xay dng, vv

diaphragm valves for DP6825

(D dàng mòn các b phn cho DP6825, t trái sang phi là c hoành, van Inlet, van Outlet, van phun tng Chính ph, áp lc diu chnh van. Tt c các van dc precised gia cong trong vt liu thép khong g)

 

 

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Liên kt | Blog | S d website
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: s 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Ngan Chau, Ninh Ba, Trung Quc DT: +86-574-88278841 / 88.278.851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: dpairless@gmail.com / sales@airlesspaintsprayer-pump.com