Airless Máy phun sơn
English DP paint sprayers
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Airless các bộ phận cho Wagner Titan Máy phun sơn
Sản phẩm-> DP-S31

DP-S31 Diện cao áp lc phun sơn Bơm piston & airless sơn phun dt (bao gm c 2 b airless sơn súng, 2 cao Vòi)

2hp airless sn máy b

* Diện áp / Tn s: 220-240V/50Hz, 220v/60hz hoc 110V/60HZ
* Motor: 2HP 1.5kw 1500w
* Áp lực làm việc tối đa: 200bar / 2900PSI
* Béc phun sơn size: 0,015 ", 0,017", 0,019 ", 0,021" (515.517.519.521 airless Béc phun sơn)
* Max.Béc phun sơn kích thc: 0,021 "(ch dành cho mt trong nhng súng)
* Phun chiu rng: 250mm
* Giao hàng: 3,5 L / phút (cho mt trong nhng sơn súng)
* Khuyn khích phun xa: 350-500mm
* D dài ca các áp lc cao hose: 15m
* Max.pressure cho các hose: 90Mpa / 900bar / 13000psi
* GW: 36.5KGS; NW: 34.5KGS
* Meas. 46 * 50 * 79cm

* Mnh m nng nhim v phun sơn Bơm piston có th dc s dng cho 2 airless súng samewhile. Rt ly tng cho các khu vc ln, sn cong vic cao, hiu qu và tit kim thi gian.
* Dc trang b mt máy pha-1.5kw, phun sơn Bơm piston, hai airless phun vi súng cht cast nhom nhà , hai áp lc cao 15m Vòi, Lubricating oil, wrench dt, và khác mt cách d dàng-hng linh kin ph tùng sa cha.
* Thích hp cho tt c các loi colorant, varnish, lacker, trung dn cao viscosity Latex sn, cao su Chlorinated sn, sn epoxy d etc.For trung ln trong nhà / ngoài tri sn tng, anticorrosive d án, trang trí, xay dng, vv

2hp piston pump airless kit

Leather v-packing set

(Leather V-packing set for DPS31)

electronic pressure controling board

(New improved electronic pressure control board)

stainless steel pump body

(Stainless steel pump body, and big size piston rod for more painting delivery)

 

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: sales@airlesspaintsprayer-pump.com