Airless Máy phun sơn
English
Thiết bị phun sơn Sản phẩm

Airless Máy phun sơn kit

Diện airless Máy phun sơn
  diaphragm bơm
bơm piston
Pneumatic Máy phun sơn
Máy sơn chạy dầu
Máy sơn đường
Bơm màng kép
Máy sơn phom, máy sơn PU chống nước
Máy sơn hai thành phần
Máy sơn bột trét
Airless Súng phun sơn
Thùng chứa sơn
Điện HVLP sơn phun
Airless các bộ phận cho Máy phun sơn
Sản phẩm-> DP-8525B

DP-8525B trolley type 1300w áp lc cao airless phun sơn Bơm piston & airless sơn phun dt (w / o bánh xe)

airless sn thit b 2hp

* Diện áp / Tn s: 220-240V/50Hz, 220v/60hz hoc 110V/60HZ
* Motor: 2HP 1.5kw 1500w
* Áp lực làm việc tối đa: 220bar / 3200PSI
* Béc phun sơn size: 0,015 ", 0,017", 0,019 ", 0,021" (515.517.519.521 airless Béc phun sơn)
* Max.Béc phun sơn kích thc: 0,021 "(ch dành cho mt trong nhng súng)
* Phun chiu rng: 250mm
* Giao hàng: 3,5 L / phút (cho mt trong nhng sơn súng)
* Khuyn khích phun xa: 350-500mm
* D dài ca các áp lc cao hose: 15m
* Max.pressure cho các hose: 90Mpa / 900bar / 13000psi
* GW: 30KGS; NW: 28KGS
* Meas. 49 * 50 * 53cm

* Mnh m nng nhim v phun sơn Bơm piston có th dc s dng cho 2 airless súng samewhile. Rt ly tng cho các khu vc ln, sn cong vic cao, hiu qu và tit kim thi gian.
* Dc trang b mt máy pha-1.5kw, phun sơn Bơm piston, mt trong nhng airless sơn súng cht cast nhom vi nhà , mt trong nhng áp lc cao 15m Vòi, Lubricating oil, wrench dt, và khác mt cách d dàng-hng linh kin ph tùng sa cha.
* Thích hp cho tt c các loi colorant, varnish, lacker, trung dn cao viscosity Latex sn, cao su Chlorinated sn, sn epoxy d etc.For trung ln trong nhà / ngoài tri sn tng, anticorrosive d án, trang trí, xay dng, vv

Below is some pictures of the parts for your reference.

internal piston guider

(Internal piston guider, for reducing the wearing of the piston rod, prolong its lifetime, and also reduce the noise, and easy maintenance)

stainless steel pump body, piston rod

(Stainless steel pump body, and Piston rod for DP8525 paint sprayers)

stainless steel high pressure piston pump body

(stainless steel piston pump body and piston rod)

leather v-packing set

(Leather v-packing for longer lifetime)

pressure control board

(New Improved electronic pressure control board)

drawing exploded for 6385

(Exploded drawing parts for DP8525 painting sprayers) 

FAQ | Diu khon và Diu kin | Thanh toán và Vn chuyn | Links | Blog | sitemap
Ningbo Dino-power Machinery Co.,Ltd.,Ltd. All Right Reserved - Airless paint sprayer
Da ch: 606 Guangbo Lijing Center, Tiantong S.Rd, Yinzhou, Ningbo, China Diên thoai: +86-574-88278841 / 88278851 Fax: +86-574-88278831
http://www.airlesspaintsprayer-pump.com     E-mail: dpairless@gmail.com / sales@airlesspaintsprayer-pump.com