co jest zaletą systemu Airless malarstwo?

Nadal można malować swój dom za pomocą tradycyjnych pędzel i wałek, ale airless system lakierniczych może skrócić czas obraz na pół.
Klimatyzacja działa spray w większości zasilane sprężonym powietrzem, ma duży hałas, i nie może spray powłok wysokiej lepkości. ale “airless” opryskiwaczy są również dostępne. Opryskiwacz jest uważana za “airless”, ponieważ tworzy elektryczne turbiny wysokiego ciśnienia (około 210bar) w ramach mechanizmu pompy do pchania się farby. i farba będzie rozpylać lub eksplodował w dyszy.
Zaletą Airless malarstwo jest jak poniżej
1. idealne wykończenie malarstwo continue reading…