Protipozirni natery
Požární nátěry se používají v obytných budovách, průmyslových halách, nákupních centrech pro ochranu ocelových, dřevěných a betonových konstrukcí, kterým při požáru hrozí zřícení celé stavby nebo alespoň část stavby

Technologie airless
Technologie Airless funguje na principu nanášení materiálu pomocí vysokotlaké rozprašovací trysky. Jelikož těchto trysek existuje mnoho typů, pomocí Airless technologie lze aplikovat veškeré potřebné materiály, od nátěrových hmot až po laky a impregnační prostředky. Metodu je možné využívat jak v případě exteriérových tak i interiérových prací.