Požadavek na hadici pro airless malování zařízení
• Utáhněte všechny spoje pevně fuid před každým použitím.
Vysoký tlak fuid může uvolnit volné propojení nebo umožnit vysokým tlakem sprej být emitovány z spojku, a způsobit zranění nebo injekci těžkou újmu na zdraví.

• Používejte pouze hadice s pružinovým stráže. Na jaře kryt chrání hadici od Kinks nebo jiné poškození, které by mohly vést k prasknutí hadice a způsobit zranění injekci.

• Nikdy nepoužívejte poškozené hadice, což může mít za následek poruchy nebo prasknutí hadice a způsobit poranění injekční nebo jiné závažné poranění osob či poškození majetku.
Před každým použitím zkontrolujte, kompletní hadice na kusy, úniky, odřeniny, vyboulené z krytí, nebo poškození či docílit zlepšení spojů. Pokud některá z těchto podmínek, vyměňte hadici okamžitě.

• Nikdy nepoužívejte pásku nebo jakékoli zařízení, pokusit se opravit hadici, protože nemůže obsahovat vysoký tlak fuid. Nikdy se nepokoušejte opětovně spojit hadice. Vysokotlaká hadice není recoupleable.