Kravet om HOSE for airless malerudstyr
• Spænd alle fuid tilslutninger før hver brug.
Højtryk fuid kan fjerne en løs kobling eller tillade højtryk spray kunne udledes fra koblingen, og resultere i en injektion skade eller alvorlig legemsbeskadigelse.

• Brug kun slanger med en fjeder vagt. Fjederen vagt hjælper med at beskytte slangen fra kinks eller andre skader, som kan resultere i slangen brister og forårsage en injektion skade.

• Brug ALDRIG en beskadiget slange, som kan resultere i slangen svigt eller brud og forårsage en injektion skade eller anden alvorlig legemsbeskadigelse eller skader på ejendom.
Før hver brug kontrollere hele slange til nedskæringer, utætheder, slidtage, buler af den dækning, skade eller vement af koblinger. Hvis nogen af disse betingelser er til stede, i stedet for slangen øjeblikkeligt.

• Brug ALDRIG tape eller en anden enhed for at forsøge at reparere slangen, da den ikke kan indeholde højt tryk fuid. Forsøg aldrig at RECOUPLE slangen. En højtryksslange er ikke recoupleable.